Học bổng THPT Mỹ visa J1 và F1
Tuyển sinh visa J1

Du học» Học bổng THPT Hoa Kỳ giao lưu văn hóa năm 2018 - J1 visa

HỌC BỔNG PTTH- GIAO LƯU VĂN HÓA MỸ 2018 (học sinh từ lớp 8 đến lớp 12)

HỌC BỔNG PTTH- GIAO LƯU VĂN HÓA MỸ 2018 (học sinh từ lớp 8 đến lớp 12)

Cập nhật: 1/12/2018-9:34:40-am

CULTURAL EXCHANGE - HIGH SCHOOL IN USA theo diện VISA J1 và F1 Tài trợ ăn, ở, học phí 1 năm tại một trường công lập Mỹ, ăn ở cùng gia đình người Mỹ bản địa

HỌC BỔNG PTTH- GIAO LƯU VĂN HÓA MỸ 2018 (học sinh từ lớp 8 đến lớp 12)

HỌC BỔNG PTTH- GIAO LƯU VĂN HÓA MỸ 2018 (học sinh từ lớp 8 đến lớp 12)

Cập nhật: 1/12/2018 9:34:40 AM

CULTURAL EXCHANGE - HIGH SCHOOL IN USA theo diện VISA J1 và F1 Tài trợ ăn, ở, học phí 1 năm tại một trường công lập Mỹ, ăn ở cùng gia đình người Mỹ bản địa

CIEE tuyển sinh cho 188 trường THPT Mỹ

CIEE tuyển sinh cho 188 trường THPT Mỹ

Cập nhật: 1/12/2018 9:41:24 AM

VP đại diện cho CIEE Hoa Kỳ đang tuyển sinh cho 188 trường THPT trên khắp nước Mỹ (Tổng chi phí 1 năm học bao gồm ăn, ở học phi v.v.. = $14.500 * * Điện Thoại Hotline của chương trình: 091 321 3079