Học bổng THPT Mỹ visa J1 và F1
Tuyển sinh visa J1

Du học» CIEE VISA F1 - và danh sách 188 trường THPT Mỹ

CIEE tuyển sinh cho 188 trường THPT Mỹ

CIEE tuyển sinh cho 188 trường THPT Mỹ

Cập nhật: 11/15/2017-8:16:33-pm

VP đại diện cho CIEE Hoa Kỳ đang tuyển sinh cho 188 trường THPT trên khắp nước Mỹ (Tổng chi phí 1 năm học bao gồm ăn, ở học phí, bảo hiểm v.v..= $14.500) * Điện Thoại Hotline của chương trình: 091 321 3079

HỌC BỔNG PTTH- GIAO LƯU VĂN HÓA MỸ 2018 (học sinh từ lớp 8 & 12)

HỌC BỔNG PTTH- GIAO LƯU VĂN HÓA MỸ 2018 (học sinh từ lớp 8 & 12)

Cập nhật: 11/15/2017 8:18:29 PM

CULTURAL EXCHANGE - HIGH SCHOOL IN USA theo diện VISA J1 và F1 Tài trợ ăn, ở, học phí 1 năm tại một trường công lập Mỹ, ăn ở cùng gia đình người Mỹ bản địa

CIEE tuyển sinh cho 188 trường THPT Mỹ

CIEE tuyển sinh cho 188 trường THPT Mỹ

Cập nhật: 11/15/2017 8:16:33 PM

VP đại diện cho CIEE Hoa Kỳ đang tuyển sinh cho 188 trường THPT trên khắp nước Mỹ (Tổng chi phí 1 năm học bao gồm ăn, ở học phí, bảo hiểm v.v..= $14.500) * Điện Thoại Hotline của chương trình: 091 321 3079