Học bổng THPT Mỹ visa J1 và F1
Tuyển sinh visa J1

Liên hệ


Xem Alpine Viet - CIEE USA Hanoi office ở bản đồ lớn hơn

ALPINE EDUCATION (CIEE USA)

Địa chỉ: Room 610 - VINACONEX Building - 57 Vu Trong Phung Street, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam

Bản đồ chỉ dân đường đến văn phòng  Get Direction, Map here !

Tel:++( 84-24) 3999 4929 / 3559 2688 Fax: ++( 84-24) 3559 2688
Email: alpineviet@apv.com.vn
Emergency contact: ++ (84) 91 321 3079

VP tại Mỹ: CIEE 300 Fore Street - Portland, ME 04101

Phone: 1-207-553-4000

VP Canada: NACEL INC. #208-8925-82 Avenue. EDMONTON, AB T6C 0Z2. 780-468-0941

Toll Free Canada/USA 1-800-661-6223