Học bổng THPT Mỹ visa J1 và F1
Tuyển sinh visa J1

Du học» HỌC BỔNG PTTH- GIAO LƯU VĂN HÓA MỸ 2023 J1 visa

HỌC BỔNG PTTH- GIAO LƯU VĂN HÓA MỸ 2023 (học sinh từ lớp 8 đến lớp 12)

HỌC BỔNG PTTH- GIAO LƯU VĂN HÓA MỸ 2023 (học sinh từ lớp 8 đến lớp 12)

Cập nhật: 4152023-44720-pm

CULTURAL EXCHANGE - HIGH SCHOOL IN USA theo diện VISA J1 và F1 Tài trợ ăn, ở, học phí tại một trường công lập Mỹ, ăn ở cùng gia đình người Mỹ bản địa

HỌC BỔNG PTTH- GIAO LƯU VĂN HÓA MỸ 2023 (học sinh từ lớp 8 đến lớp 12)

HỌC BỔNG PTTH- GIAO LƯU VĂN HÓA MỸ 2023 (học sinh từ lớp 8 đến lớp 12)

Cập nhật: 4/15/2023 4:47:20 PM

CULTURAL EXCHANGE - HIGH SCHOOL IN USA theo diện VISA J1 và F1 Tài trợ ăn, ở, học phí tại một trường công lập Mỹ, ăn ở cùng gia đình người Mỹ bản địa

CIEE tuyển sinh cho 188 trường THPT Mỹ

CIEE tuyển sinh cho 188 trường THPT Mỹ

Cập nhật: 1/13/2023 8:55:01 AM

VP đại diện cho CIEE Hoa Kỳ tuyển sinh cho 188 trường THPT trên khắp nước Mỹ (Tổng chi phí 1 năm học bao gồm ăn, ở học phi v.v.. = $18.950 * * Điện Thoại Hotline của chương trình: 0913213079