Học bổng THPT Mỹ visa J1 và F1
Tuyển sinh visa J1

Du học» HỌC BỔNG PTTH- GIAO LƯU VĂN HÓA MỸ 2024 J1 visa

HỌC BỔNG PTTH- GIAO LƯU VĂN HÓA MỸ 2024 (học sinh từ lớp 8 đến lớp 12)

HỌC BỔNG PTTH- GIAO LƯU VĂN HÓA MỸ 2024 (học sinh từ lớp 8 đến lớp 12)

Cập nhật: 12142023-41717-pm

CULTURAL EXCHANGE - HIGH SCHOOL IN USA theo diện VISA J1 và F1 Tài trợ ăn, ở, học phí tại một trường công lập Mỹ, ăn ở cùng gia đình người Mỹ bản địa

HỌC BỔNG PTTH- GIAO LƯU VĂN HÓA MỸ 2024 (học sinh từ lớp 8 đến lớp 12)

HỌC BỔNG PTTH- GIAO LƯU VĂN HÓA MỸ 2024 (học sinh từ lớp 8 đến lớp 12)

Cập nhật: 12/14/2023 4:17:17 PM

CULTURAL EXCHANGE - HIGH SCHOOL IN USA theo diện VISA J1 và F1 Tài trợ ăn, ở, học phí tại một trường công lập Mỹ, ăn ở cùng gia đình người Mỹ bản địa

CIEE tuyển sinh cho 188 trường THPT Mỹ

CIEE tuyển sinh cho 188 trường THPT Mỹ

Cập nhật: 12/14/2023 4:26:16 PM

VP đại diện cho CIEE Hoa Kỳ tuyển sinh cho 188 trường THPT trên khắp nước Mỹ (tổng chi phí 1 năm học bao gồm ăn, ở học phí v.v…loại VISA J1 là 10.000 USD; VISA F1 từ 18.950 USD đến 72.500 USD). Điện Thoại Hotline của chương trình: 0913213079