Học bổng THPT Mỹ visa J1 và F1
Tuyển sinh visa J1

Du học» CIEE danh sách 188 trường THPT Mỹ F1 visa

CIEE tuyển sinh cho 188 trường THPT Mỹ

CIEE tuyển sinh cho 188 trường THPT Mỹ

Cập nhật: 12142023-42219-pm

VP CIEE Hoa Kỳ tại Hanoi tuyển sinh cho 188 trường THPT trên khắp nước Mỹ (tổng chi phí 1 năm học bao gồm ăn, ở học phí v.v…loại VISA J1 là 10.000 USD; VISA F1 từ 18.950 USD đến 72.500 USD) * Điện Thoại Hotline của chương trình: 091 321 3079

HỌC BỔNG PTTH- GIAO LƯU VĂN HÓA MỸ 2023 (học sinh từ lớp 8 & 12)

HỌC BỔNG PTTH- GIAO LƯU VĂN HÓA MỸ 2023 (học sinh từ lớp 8 & 12)

Cập nhật: 12/14/2023 4:21:28 PM

CULTURAL EXCHANGE - HIGH SCHOOL IN USA theo diện VISA J1 và F1 Tài trợ ăn, ở, học phí tại một trường công lập Mỹ, ăn ở cùng gia đình người Mỹ bản địa

CIEE tuyển sinh cho 188 trường THPT Mỹ

CIEE tuyển sinh cho 188 trường THPT Mỹ

Cập nhật: 12/14/2023 4:22:19 PM

VP CIEE Hoa Kỳ tại Hanoi tuyển sinh cho 188 trường THPT trên khắp nước Mỹ (tổng chi phí 1 năm học bao gồm ăn, ở học phí v.v…loại VISA J1 là 10.000 USD; VISA F1 từ 18.950 USD đến 72.500 USD) * Điện Thoại Hotline của chương trình: 091 321 3079