Học bổng THPT Mỹ visa J1 và F1
Tuyển sinh visa J1

Du học» Ưu đãi khi đăng ký 3 học kỳ spring 2020

Ưu đãi khi đăng ký 3 học kỳ spring 2020

Ưu đãi khi đăng ký 3 học kỳ spring 2020

Cập nhật: 8/22/2019-11:18:57-am

Học sinh muốn tìm trường PTTH cho khoá Mùa Xuân 2020 ??? Nhiều trường của chúng tôi đang có chính sách hỗ trợ rất lớn, học sinh có thể tiết kiệm lên đến gần $35,000 nếu đóng trọn gói một lần 3 học kỳ bắt đầu học từ Mùa Xuân 2019

Ưu đãi khi đăng ký 3 học kỳ spring 2020

Ưu đãi khi đăng ký 3 học kỳ spring 2020

Cập nhật: 8/22/2019 11:18:57 AM

Học sinh muốn tìm trường PTTH cho khoá Mùa Xuân 2020 ??? Nhiều trường của chúng tôi đang có chính sách hỗ trợ rất lớn, học sinh có thể tiết kiệm lên đến gần $35,000 nếu đóng trọn gói một lần 3 học kỳ bắt đầu học từ Mùa Xuân 2019