Học bổng THPT Mỹ visa J1 và F1
Tuyển sinh visa J1

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM DU LỊCH TOÀN CẦU

Cập nhật: 6/24/2014 3:55:28 PM

Dùng cho xin visa business, thăm thân, du học.. tại những nước có yêu cầu bắt buộc có bảo hiểm khi nộp đơn xin visa như Schengen, Mỹ, Úc...)

 BIỂU PHÍ BẢO HIỂM DU LỊCH TOÀN CẦU

(Dùng cho xin visa business, thăm thân, du học.. tại những nước có yêu cầu bắt buộc có bảo hiểm khi nộp đơn xin visa như Schengen, Mỹ, Úc...) 

Days

A Class

US$ 50,000

B Class

US$ 70,000

C Class

US$ 100,000

Under 5 days

U$S 9

U$S 11

U$S 15

Under 8 days

U$S 12

U$S 14

U$S 19

Under 15 days

U$S 19

U$S 22

U$S 35

Under 24 days

U$S 26

U$S 34

U$S 48

Under 31 days

U$S 31

U$S 45

U$S 57

Under 45 days

U$S 40

U$S 58

U$S 77

Under 60 days

U$S 50

U$S 72

U$S 97

Under 90 days

U$S 70

U$S 100

U$S 101

Under 120 days

U$S 90

U$S 128

U$S 141

Under 150 days

U$S 110

U$S 156

U$S 181

Under 180 days

U$S 130

U$S 184

U$S 221